Obsah stránky

Kurzy Saarland

Rozvojové a vzdělávací kurzy společnosti SAARLAND

 1. Personální audit 
 2. Time a stres management 
 3. Aplikace zákona o ochraně osobních údajů 
 4. Realitní zprostředkování po účinnosti nového občanského zákoníku
Vzdělávací kurzy SAARLAND

Personální audit

Cílem je seznámit účastníky semináře se základními kroky personálního auditu, s jeho přínosy pro zefektivnění výkonnosti organizace.  
Personální audit je moderním nástrojem řízení výkonnosti organizace, poskytne vám objektivní analýzu, hodnocení činností a procesů ve vaší organizaci.

Seminář se zaměří na základní postupy v personálním auditu.

Obsah:

 • Zmapování personálních procesů včetně vzájemných procesních vazeb a jejich zhodnocení
 • Efektivita využití lidských zdrojů a stanovení optimálních personálních kapacit
 • Společně s účastníky semináře projdeme jednotlivé klíčové kroky personálního auditu:
  • identifikace cíle (co chceme PA dosáhnout)
  • analýza současného stavu (popsání procesů, využívané metody a jejich specifika, kompetenční model a jeho důležitost při PA
  • identifikace slabých míst (procesní, využití potenciálu lidských zdrojů, problémy v komunikaci……)
  • návrhy opatření (k jakým závěrům PA vede, co vše může odhalit a jak postupovat dál – vyvození cesty)
  • implementace – zavádění změn ( v této kapitole se zaměříme i na problematiku řízení změn)
Datum a čas: 01.01.2015 10:00
Napsal: Administrátor
Kategorie: ŠKOLENÍ

Time a stres management

Seminář je určen:

 • vedoucím zaměstnancům na všech úrovních řízení
 • zaměstnancům, kteří pracují s termínovanými úkoly a chtějí se vyhnout úkolovému a časovému stresu


Vysoké pracovní nasazení a řešení problémů nás neustále nutí řídit svůj čas a efektivně plánovat svou práci. Čas je nejvzácnějším disponibilním zdrojem člověka, neboť je nenahraditelný. Základním problémem je odhad časových potřeb pro jednotlivé úkoly a jejich rozložení v reálném čase.

Cíl:

Tento seminář je určen k tomu, aby zaměstnanci MMR dokázali rozpoznat příznaky špatného řízení času a jeho význam. Naučí se stanovit si správně priority a efektivně plánovat v různém časovém horizontu. Výsledkem bude schopnost lépe řídit svůj vlastní program „Najít své zloděje času“ a snížit tím své časové zatížení. Naučit se předcházet stresu, včas rozpoznat jeho nástup, to je pro duševní hygienu a zdraví člověka velmi důležité.

Obsah:

 • význam řízení času a klasické znaky špatného řízení času
 • organizování času 
 • rušivé vlivy při řízení času a jejich odstranění
 • osobní výkonnost, stanovení vlastních cílů a priorit
 • time management a asertivní komunikace
 • snímek pracovního dne
 • systematické plánování vlastního času 
 • cílový management
 • porozumět tomu, jak se stres projeví, jak ho účinně ovlivňovat
 • rozbor rovin stresu
 • stres a okolí
Datum a čas: 01.01.2015 09:00
Napsal: Administrátor
Kategorie: ŠKOLENÍ

Aplikace zákona o ochraně osobních údajů

Seminář je šitý na míru potřebám odboru personálního v oblasti ochrany osobních údajů, a to zejména v souvislosti se zvláštními právními předpisy upravujícími podmínky při zpracování osobních údajů ve státní správě.

Obsah: 

 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • výklad základních pojmů: co je osobní údaj, jak postupovat při nakládání s osobními údaji vůči zaměstnancům i bývalým zaměstnancům a Úřadu pro ochranu osobních údajů
 • povinnosti při zpracování osobních údajů
 • práva subjektů údajů
 • sankce za nedodržení povinností stanovených zákonem
 • typické situace, kdy dochází k nakládání s osobními údaji ze strany zaměstnavatele: životopisy zájemců o práci, ponechání si CV neúspěšných zájemců
 • jaké dokumenty a informace lze požadovat
 • vedení osobního (personálního) spisu 
 • použití veřejné komunikační elektronické sítě (z.č. 127/2005 Sb.)
 • právo na ochranu osobních údajů ve vztahu k právu na informace 
 • dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • bezpečnost informací, povinnost mlčenlivosti
Datum a čas: 01.01.2015 08:00
Napsal: Administrátor
Kategorie: ŠKOLENÍ

Realitní zprostředkování po účinnosti nového občanského zákoníku

Obsah: 

 • Realitní zprostředkování s novými pravidly - jak neznalostí nové právní úpravy nepřijít o obchod či provizi
 • Obecně o nové specifikaci nemovitostí – co může být předmět zprostředkování
 • Byty, jednotky a jejich nové rozdělení
 • Novinky u družstevního bydlení – změna k lepšímu
 • Zprostředkování nájmu – základní změny u nájemních smluv
 • Prodej nemovitostí, na kterých vázne zástava – opomíjená rizika při řešení složité situace
 • Nová pravidla pro řízení u katastrálních úřadů – vkladová a další řízení po novém
 • Stručně o dani z nabytí nemovitých věcí (dříve daň z převodu nemovitých věcí)
 • Diskuse a odpovědi na dotazy
Datum a čas: 01.01.2015 07:00
Napsal: Administrátor
Kategorie: ŠKOLENÍ
Kontaktujte nás
V pracovní den mezi 8 a 17h

+420 602 948 760
imuhlova@seznam.cz

Kontaktní formulář
Janov nad Nisou
Ubytování v Bedřichově - Penzion Mühl
SAARLAND, s.r.o.
Haštalská 11/790,
110 00 Praha 1
+420 602 948 760
imuhlova@seznam.cz
SAARLAND s.r.o.